Videokollage över Robotdalens olika projekt

Robotdalen, som har sin bas i Mälardalen, är ett samarbete mellan flera olika företag, universitet och svenska staten med finansiering huvudsakligen via EU-medel och innovationsmyndigheten Vinnova. Målet är att till 2013 lyckas få fram 35 nya företag och 35 nya produkter inom robotik och automation.

Nu har Robotdalen sammanställt en animerad video med 17 av sina olika projekt. Vissa av dem har redan tagits upp här på Robotnyheter, bland annat Giraff, Bestic, RobCab och GroundBot. Nedan följer videon och en lista med en kortfattad beskrivning över de olika projekten i den ordning de visas.

https://www.youtube.com/watch?v=R5oHy7Jpt64

GroundBot – rullande bevakningsrobot som tar sig fram även på vatten. Foto: Rotundus

MALTA (Multiple Autonomous Forklift Trucks for Loading and Transportation Applications) – autonoma gaffeltruckar. Vanliga gaffeltruckar omvandlas till autonoma truckar.

IBA2009 – robotiserad blästring av containrar med torrispellets. Foto: bildn.se

Elektriska vägar där en robotarm ovanpå lastbilar och andra större fordon skapar kontakt med en elledning ovanför, liknande hur tåg får ström på järnvägen. På så vis kan bilarna drivas via el istället för förbränningsmotorer.

Navigation Systems for Automated Loaders (NSAL) – gör att gruvlastare på 30 ton kan köra helt autonomt. Foto: Robotdalen


I projektet All4eHam är målet att ta fram helt autonoma hjullastare. Foto: Tomas Jansohn

All4eHam – autonoma hjullastare för effektiv materialhantering vid en anläggning för asfaltsproduktion. Målet med projektet, som pågår till 2013, är att ta fram en fungerande prototyp av en hjullastare som helt autonomt kan lasta, transportera och lossa olika sorters material. Projektet är ett samarbete mellan Volvo Construction Equipments, NCC Roads och forskargruppen AASS (Applied Autonomous Sensor Systems) vid Örebro universitet och Volvo ser en enorm utvecklingspotential för denna typ av fordon i framtiden.

SensActive – en teknik som möjliggör för industrirobotar att via formigenkänning kunna urskilja och plocka upp osorterade delar ur till exempel en låda.

Rosio var Robotdalens allra första projekt och gick ut på att i samarbete med ESAB Welding Equipment i Laxå, som är världsledande inom svetsning, skapa en svetsrobot för Friction Stir Welding (FSW) – en teknik för att svetsa med hjälp av friktion. Projektet avslutades 2008 och resulterade i FSW-svetsroboten Rosio som är baserad på ABB:s värstingrobot IRB 7600.

Compogrip är ett företag som utvecklar skräddarsydda lättviktsgripdon för industrirobotar. En färsk artikel om Compogrip kan läsas i Ny Teknik.


Opiflex – en mobil plattform som gör att industrirobotar kan rulla mellan olika stationer istället för att som normalt sett vara låst vid en specifik plats. Lösningen är den första i sitt slag i världen.

Robotkollegan – ett projekt som ska göra det både enklare och betydligt snabbare att programmera robotar genom att använda tal och gester. Det finns även planer på att roboten ska kunna programmera sig själv bara genom att man visar den en bild på en CAD-ritning och arbetsbeskrivningar.


[Zoom]uphill kan ta sig fram i terräng som vanliga elrullstolar inte klarar. Foto: Robotdalen

[Zoom]uphill är en terränggående, eldriven fyrhjuling avsedd för rörelsehindrade som vill kunna ta sig ut i naturen där en vanlig permobil inte kan ta sig fram. Den klarar även av att åka i trappor och upp för höga trottarkanter. Fordonet kan köra i 20 km/t och är klassad som cykel klass III, precis som Segway PT.

Ätroboten Bestic och telenärvaroroboten Giraff. Foto: Bestic / Terése Andersson

Bestic – en ”ätrobot” som gör att funktionshindrade kan äta på egen hand utan att behöva använda händerna. Roboten väger bara 2,3 kilo och kan därför enkelt tas med när man äter borta.

Giraff – kanske den mest kända roboten från Robotdalen. Den brukar beskrivas som ”Skype på hjul” och är en telenärvarorobot som är tänkt att finnas hemma hos äldre så hemtjänsten snabbt och enkelt kan se till dem. Projektet har nu gått in i fas 2 där roboten kompletteras med fristående sensorer i hemmet.

TrainiTest – en gymmaskin, för träning och rehabilitering, baserad på robotteknik som anpassar motståndet individuellt för varje person istället för att använda lösa vikter som traditionella maskiner gör. TrainiTest lanserades kommersiellt våren 2010 och används bland annat av Djurgårdens IF.

RobCab rullar runt på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.  Foto: RobCab

RobCab – en autonom sjukhusrobot som kan hämta saker, dra sängar och tvättvagnar upp till 250 kilo, vilket avlastar vårdpersonal. Den kan även guida besökare runt på sjukhuset och tekniken bakom RobCab kan användas på många fler platser än bara sjukhus.

Remain Seated – en stol för segelbåtar som gör att funktionshindrade kan sitta rakt i båten oavsett lutning.

I radioinslagen nedan, från 2011 respektive 2012, får vi höra mer om produkterna Giraff, RobCab och Zoom.

Lyssna: Robotdalen

Lyssna: ”De kan underlätta i vården”

Robotdalen, Ny Teknik, SvD, Ny Teknik, Ny Teknik