Kommer robotar ta över ditt jobb?


Det är inte bara inom industrin robotar ersätter människor. Redan idag har robotar tagit över apotekares jobb (bilden) och i framtiden ligger även specialistläkare och advokater pyrt till, skriver Farhad Manjoo på Slate.

Washington Post-ägda webbtidningen Slate publicerade i höstas en läsvärd artikelserie på temat ”Kommer robotarna ta våra jobb?” där automatiseringen av arbetsmarknaden avhandlas och hur det påverkar ekonomin och vår syn på jobb.

Inledningsvis skriver artikelförfattaren Farhad Manjoo:

Maskiner med artificiell intelligens börjar bli såpass bra, såpass fort, att de är redo att ersätta människor på en lång rad områden. Nästa årtionde kommer vi se maskiner slå sig in på ekonomiska områden som vi aldrig kunnat tro var möjliga. De kommer diagnostisera våra sjukdomar, dela ut din medicin, hantera dina stämningsansökningar, göra fundamentala vetenskapliga upptäckter och till och med skriva artiklar precis som denna.

Som exempel på automatiseringen av arbetsmarknaden tas upp hur det år 1900 var 41 procent av befolkningen i USA som arbetade med jordbruk. 100 år senare var det endast två procent inom denna sektor. Men tack vare den ökade automatiseringen inom jordbruket producerar dagens två procent ändå mer än de 41 procenten för 100 år sedan. Det ruinerade inte heller ekonomin trots att miljontals människor fick lämna jordbruksarbetet. Nedan en video där verklighetens robotar jämförs med de från TV- och filmvärldens diton.

Den första delen i artikelserien handlar om hur robotar är på väg att ta över apotekarnas jobb.

Pharmacists will be some of the first highly skilled professionals who’ll lose their jobs to machines. Today’s pharmacy robots can look up patient records, count out pills, label vials, and bill insurance companies.

Nedan ett inslag från UCSF Medical Center som ökat patientsäkerheten genom att öppna ett nytt automatiserat sjukhus där robotar tagit över apotekarnas jobb med att dosera och förpacka mediciner individuellt för varje patient. Tack vare det robotiserade systemet PillPick går arbetet nu både snabbare och felfriare samt att man slipper problem med bakterier eftersom ingen människa behöver röra läkemedlen. Vid tidpunkten för reportaget hade roboten hanterat runt 350.000 doser medicin och inte gjort ett enda misstag.

The robotic pharmacy cost $7 million to install—less than one year’s salary for all those pharmacists—and when it’s running at full capacity, it can dispense more than 10,000 doses a day.

Del två handlar om hur även högavlönade experter inom bland annat läkarkåren kan vara de mest utsatta för konkurrens från robotar och artificiell intelligens.

Del tre tar upp automatiserad journalism. Redan idag använder stora amerikanska webbsidor mjukvara med artificiell intelligens för att komponera ihop sportsammandrag som kan publiceras bara någon minut efter avslutad match.

I del fyra beskrivs hur avancerad mjukvara kan komma att ersätta dyra advokater i framtiden så alla plötsligt har råd med den bästa juridiska expertisen. En aktuell fråga idag där kostsamma patentstrider tillhör vardagen i USA.

I den sista delen frågar sig Manjoo ifall robotarna och datorerna inte bara kan ersätta vetenskapsmännen utan även ta fram nya ekvationer, teorier och se samband som är för komplexa även för de skarpaste mänskliga hjärnorna. Hur kommer detta i så fall att påverka vår syn på mänskligt intellekt, ifall maskinerna är de som gör de stora vetenskapliga upptäckterna?

If robots can now outsmart us, what’s left for people to do? More importantly, if we’re entering an age in which machines will be the primary discoverers of new scientific wisdom, what will that mean for human knowledge? We may be able to make use of the laws and equations uncovered by computers, but it’s quite possible that some of it will be too complex for even the smartest humans to understand.

SE ÄVEN:

  • Leif

    Människan har alltid fruktat att maskiner skall ta jobben ifrån dom, så var det under industrialismen  med vävmaskinerna, början av 80-talet med datorerna och så kommer det att vara med robotarna också. Dock har man egentligen inte kunnat påvisa att jobben försvinner men däremot förändras och utvecklas.