Han borstar katten via sin robot

För ett år sedan skrev Robotnyheter om hur Taylor Veltrop var den första att lyckas få en humanoid robot att imitera kroppsrörelser via Kinect och senare även skala banan och spela schack med sin NAO-robot via Kinect och en Wiimote. Nu, ett år senare, har han tagit det hela ännu ett steg längre.

I videon nedan får vi se frukterna av ett års arbete. Han kontrollerar återigen sin NAO-robot via Kinect och Wiimote, men denna gång använder han dessutom ett löpband och en huvudmonterad display (HMD) för att fjärrstyra sin robot och klappa sin katt i köket.

Han ser allting genom robotens kamera och kan som tidigare styra armarna via Wiimoten. Genom att gå på löpbandet kan han få roboten att gå. Han kan även styra robotens huvudrörelser via HMD:n. Vrider han huvudet åt vänster gör även roboten det, vilket blir mycket naturligare samtidigt som skärmen med robotens synfält alltid är rakt framför ögonen. Den första generationens NAO, som Veltrop använder, går inte så snabbt men till sist lyckas han ta sig fram till katten, greppa borsten och borsta pälsen. Katten själv verkar sådär lagom road.

Veltrop skriver att nästa steg i utvecklingen blir att lägga till tvåvägs audiofunktionalitet så han kan höra via robotens mikrofoner och tala via högtalaren i den. Detta är redan fullt tekniskt möjligt eftersom hans HMD har både mikrofon och högtalare. På så vis skulle han kunna använda NAO som en telenärvarorobot som förvisso bara visar den ena personens ansikte men som har styrkan att vara försedd med både ben och två armar med fingrar. Förmågan att kunna manipulera objekt på distans är något dagens telenärvarorobotar saknar.

Robotutvecklingen är dock bara ännu i sin linda och NAO är ganska begränsad i sina rörelsemönster så precisionen är inte på topp. Men om man tänker sig denna form av avatar med en mer avancerad robot, som till exempel Asimo, skulle man kunna åstadkomma en hel del intressanta saker. Fjärrstyrda robotdrönare som arbetar nere i gruvor eller andra farliga platser är ett exempel på tillämpningsområde. Eller varför inte en robot som går och handlar mat åt en, om man känner sig lite lat. Det är dock avhängigt en konstant internetuppkoppling, annars måste roboten vara autonom.

SE ÄVEN: