Skapa interaktiva leksaker med Cubelets robotbyggklossar

Cubelets kan liknas vid ett slags kubiska legobitar man snäpper ihop med magneter, men som har olika egenskaper. Genom att sätta ihop kuberna i olika kombinationer kan man skapa små roliga robotliknande maskiner som reagerar på till exempel ljud, ljus, temperatur eller beröring.

Styrkan i Cubelets ligger i enkelheten. Istället för att löda eller krångla med kablar snäpper man bara ihop dem med hjälp av magneter. Å andra sidan ska man inte förvänta sig att kunna bygga någon superavancerad robot av dem.

Kuberna delas in i tre olika kategorier:

  • Action Cubelets – Låter, lyser, rör sig med mera.
  • Sense Cubelets – Sensorer som känner av bland annat närhet, ljud och ljus.
  • Math Cubelets – Kan utföra logiska beräkningar

Ett grundkit med sex Cubelets kan förbeställas för 160 dollar (drygt 1.100 kronor). I dagsläget finns totalt 15 olika Cubelets och tycker man kitet med sex kuber är för litet finns ett ”Standard kit” med 20 kuber att förbeställa för 520 dollar (drygt 3.700 kronor). Cubelets rekommenderas från åtta år och upp. Här under kan ni se den alpinspirerade reklamfilmen.

Modular Robotics