Roboten Qbo känner igen sig själv i spegeln

Qbo heter en liten robot, utvecklad av TheCorpora, som ständigt lär sig nya saker. Nu klarar den av att känna igen sin egen spegelbild. Men frågan är om det gör den självmedveten.

Vi människor blir medvetna om vår egen existens när vi är ungefär 18 månader gamla. Ett klassiskt experiment är att sätta barnet, som man i smyg klistrat en prick i ansiktet på, framför en spegel. Om det försöker ta bort pricken innebär det att barnet sett den i spegelbilden och förstått att spegeln visar dess egen reflektion. Då anses man vara självmedveten. Nu har alltså en robot lyckats med detta.

Roboten Qbo är 45 centimeter hög, väger cirka 9-11 kilogram och saknar armar och ben. Istället har den två stora hjul som den rullar omkring på. Som ögon har den två kameror och en respektive 20 lysdioder till näsa och mun. Den är även försedd med ultraljudssensorer för att undvika att köra in i saker eller ned för trappor. Den har både taligenkänning och kan själv prata via en talsyntesröst.

Qbo kan dessutom lära sig känna igen nya objekt och ansikten och det är just dessa två förmågor man kombinerat för att lära roboten känna igen sig själv i en spegel. I videoklippet nedan ser vi hur Qbo, med lite hjälp från en av ingenjörerna, lär sig hur den själv ser ut och därefter kan känna igen sin egen spegelbild.

Men hur vet då Qbo att det är en spegelbild av sig själv den ser och inte en annan Qbo-robot? För att vara säker på detta använder den nu en robotvariant av ”prickexperimentet” där den blinkar slumpmässigt med sin noslysdiod och på så vis kan avgöra om den står framför sin egen spegelbild. Nedan ser vi hur det går till.

Men är då Qbo självmedveten för att den kan känna igen sig själv i spegeln? Nej, knappast. Det krävs betydligt mer avancerade system innan man ska kunna tala om ett medvetande hos maskiner. Däremot kan man skapa robotar som ger sken av att vara självmedvetna eller som kan uppfatta och visa känslor. Man kan fråga sig vad som egentligen är värst, en människa som låtsas visa empati (för egen vinning) eller en robot som (utan baktankar) uppmuntrar dig när du är ledsen.

En avgörande skillnad mellan människor och maskiner är just känslostyrda handlingar. Människor kan fatta irrationella beslut helt baserat på känslor. Till exempel låta bli att dela med sig av något till en person, trots att man själv inte vinner något på att inte dela med sig. Det finns ett antal experiment utförda på detta område där det visat sig att deltagarna var mer villiga att dela med sig av pengar de vunnit till en dator än till en annan människa.

Inte nog med att Qbo kan lära sig nya objekt, den kan också dela med sig av sina kunskaper via robotmolnet. Detta innebär att alla andra Qbo-robotar som är uppkopplade till molnet kan hämta hem kunskapen direkt därifrån, istället för att varje enskild robot ska behöva lära sig känna igen kanske 50 olika objekt manuellt. En video på hur det går till kan ses nedan.

Slutligen en video som visar hur Qbo kan användas som en telenärvarorobot och då styrs via en Android-app. Vi får se en person sitta på ett café i New York och styra roboten som befinner sig på kontoret i Madrid där han kan åka runt och prata med sina kollegor. En häftig funktion är att man via appen kan använda ett par röd-blå 3D-glasögon för att se objekt tredimensionellt via Qbo:s stereoskopiska kameraögon.

Thecorpora

SE ÄVEN: