Framtidens robotkypare utvecklas på Umeå universitet

Ännu en drygt årsgammal men fortfarande intressant robotnyhet från Umeå universitet är EU-projektet INTRO (INteractive RObotics research network) om sociala robotar som datavetaren Thomas Hellström deltar i.

Projektet, som pågår ett par år till, involverar fyra universitet och två företag i EU-området. Målet är att ta fram en ny typ av intelligenta robotar som kan interagera med människor och fungera som sociala servicerobotar som både kan hjälpa till i hemmet och fylla en social funktion för äldre.

Istället för att varje syssla som roboten ska kunna utföra programmeras in ska den kunna lära sig genom att se hur människor gör och imitera beteendet. Det vill säga precis så som barn lär sig från vuxna. Den måste även kunna förutse vad målet med handlingen är, till exempel om någon stoppar in en tallrik i en diskmaskin.

Roboten, som påminner en del om Lilla My i Mumindalen, är en Kompaï servicerobot som utvecklas av franska Robosoft. Den ska kunna läsa av gester och ansiktsuttryck för att agera därefter och både psykologer och beteendevetare ingår i teamet. För att navigera omkring autonomt i en bostad har den laserskanner och diverse andra sensorer.

Att interagera med roboten kan ske antingen genom att prata med den eller via pekplattan den bär på. Den är dessutom försedd med kamera och mikrofon så den kan användas som en telenärvarorobot. 2010 gjorde TV4 en intervju med datavetaren Thomas Hellström på Umeå universitet som kan ses nedan.

Den%20t%C3%A4nkande%20roboten

En längre och oklippt intervju på cirka tio minuter med Hellström, med en del frågor om moral och etik och ifall robotarna kommer ta över världen, går att se här:

Hela%20intervjun%20med%20Thomas%20Hellstr%C3%B6m

Nedan finns två ytterligare videor, varav den första är från slutet av februari 2010 och visar när Kompaï sätts på prov för första gången. Efter bara några få minuters träning lyckas den interagera med en äldre man på ett sjukhus i Paris. Den andra videon är ett TV-inslag om roboten från EuroNews den 28 februari 2011: