Autonoma robotar från Husqvarna planterar skog 2030

I Sverige sker den mesta skogsavverkningen redan med maskiner, men plantering görs till största delen manuellt. 2010 togs ett koncept fram på en miljövänlig, ångdriven och helt autonom robot, som är tänkt att plantera skog år 2030, av Anna-Karin Bergqvist vid Umeå Universitets Designhögskola i samarbete med Husqvarna.

Stor vikt har lagts på miljöaspekterna och roboten tar sig fram på fyra ben som ska skona marken samt är försedd med en planteringsarm med stor räckvidd. Den långa räckvidden gör att roboten inte behöver flytta sig lika ofta och därmed trampa ner marken på lika många ställen. Plantorna plockas från en behållare ovanpå roboten och förs via en slang ned till ett roterande magasin längst ut på robotarmen. Innan planteringen elemineras konkurrerande grödor med het ånga.

Själva roboten, som är 1,5 meter hög och två meter lång med armen infälld, använder sig av ångdriven hydralik och ska kunna drivas på spillvirke i form av pellets och träflis. Som en ytterligare miljöaspekt används vatten istället för olja i hydraliken. Roboten är helt autonom och navigerar via en högprecisions-GPS, diverse andra sensorer och en inprogrammerad karta baserad på LIDAR-data. Innan den skickas ut i skogen stakas vägen ut i ett datorprogram där även de geografiska gränser som planteringsroboten ska hålla sig inom ritas upp.

Transporten ut till planteringsområdet sker i en specialbyggd trailer som även fungerar som en mobil dockningsstation dit roboten automatiskt går för att fylla på plantor, vatten och bränsle. På så vis kan roboten jobba dygnet runt utan mänsklig inblandning, så länge det finns resurser att tillgå. Roboten har prisats med både Red Dot Design Award 2010 och industridesignpriset Guldmyran samma år.

Foto/grafik: Umeå Universitet

Umeå Universitet, Husqvarna

  • Korvar_

    Husqvarna är en långsiktig vinnare.

    Mvh

    Aktieägaren