Sveriges första partnerrobot för vårdhem ska testas nästa år

Det talas mycket om underbemanningen inom äldrevården i dessa dagar. Nästa år är tanken att den första svenska partnerroboten ska testas på ett vårdhem där den ska kunna kommunicera med de äldre. Bland annat ska roboten kunna läsa upp nyheter, spela spel och visa känslouttryck.

Själva roboten består av ett huvud med två kameror som ögon och en LED-baserad mun som kan visa olika känslouttryck. Den läser även av människors känslouttryck och reagerar efter dessa. Den visar till exempel en grön, glad mun när den är glad. Artificiell empati skulle man kanske kunna kalla det.

Roboten ska kunna se var man lagt nycklar med mera och man ska kunna fråga den om nyheter och väder som den får fram via sin internetuppkoppling. Man ska även kunna spela spel i form av ”20 frågor” och roboten ska kunna upptäcka ifall en person ramlat.

Lyssna: Den pratar och umgås

Roboten är utvecklad av Mattias Wahde, biträdande professor i tillämpad artificiell intelligens vid Chalmers i Göteborg och de svåraste bitarna har varit att få den att förstå mänskligt tal och ge vettiga svar på vad som sägs. För att lyckas med detta har Wahde använt sig av självutvecklande matematiska modeller, så kallade evolutionära algoritmer och han säger till Sveriges radio:

– Om man tänker sig att en robot ska lösa en uppgift så genererar man en mängd olika lösningar på ett problem, och sedan får de utvecklas på ett sätt som påminner om evolutionen och då är det helt enkelt så att de bättre lösningarna har större chans att sprida sig.

Förhoppningsvis kan denna typ av sociala robotar avlasta personalen. Wahde är dock noga med att påpeka att den inte är tänkt att ersätta personalen utan endast komplettera dem. Som exempel på fördelar roboten har nämner han att om en dement person ställer samma fråga om och om igen så tröttnar aldrig roboten utan svarar snällt varje gång.

Mattias Wahde intervjuades också i P4 Extra med Lotta Bromé och den intervjun kan höras här. Om allt går väl kommer den första prototypen av roboten att testas på ett äldreboende under nästa år. Tidigare har vårdrobotarna RobCab och Giraffen testats i Sverige för att hjälpa till med transporter på sjukhus respektive telenärvaro i hemmen hos äldre, men detta blir den första riktigt sociala roboten som är helt autonom.

SR, SR, DN