Webots – avancerad robotsimulator till din dator


Webots kan simulera många kända robotmodeller i varierande former och storlekar. Skärmdumpar från Cyberbotics.com

De flesta robotar är dyra saker och för den som alltid önskat sig en egen robot men inte har råd att köpa en riktig finns alternativ i form av den professionella robotsimulatorn Webots från Cyberbotics.

Webots är en simulator för mobila robotar som har utvecklats ända sedan 1996 och många kända robotmodeller finns därför redan i programmet. Man kan programmera robotarna och se hur de beter sig i en virtuell 3D-miljö där aktuatorer och sensorer simuleras. Webots omfattar även en avancerad fysiksimulator, baserad på ODE (Open Dynamics Engine), där saker som gravitation, friktion, kollisioner med mera simuleras.

I Webots kan man både modellera, programmera och simulera robotar. Man kan alltså skapa helt egna robotar från grunden och använda sig av flertalet sensorer som är vanligt förekommande i robotar. Sedan kan man se sin virtuella robot åka omkring i en interaktiv 3D-miljö med realtidsrenderade skuggor. Man kan även lägga in programmet i en fysisk robot för att få den att utföra samma sak i verkligheten. En av fördelarna med simuleringarna i Webots, jämfört med äkta varan, är att man får sensorernas räckvidd visualiserade i programmet. I videon nedan visas ett hopklipp med många av de olika robotar man kan simulera i Webots.

Att använda en simulator istället för en fysisk robot kan ha många fördelar. Bland annat går det mycket snabbare och man riskerar inte att skada sin verkliga robot om man gör något fel. Man kan även ställa in parametrar som vikt, friktion med mera, för att till exempel se om roboten beter sig annorlunda ifall den görs lättare/tyngre eller om man förser roboten med extra utrustning. En av de största styrkorna med en simulator är att man enkelt kan använda sig av swarm robotics genom att skapa multipla kopior av roboten i datorn och se hur de beter sig i större skala. Kort sagt kan man spara enormt mycket utvecklingstid.

Webots finns för både Windows, MacOS och Linux och används i dagsläget på över 882 universitet och forskningscenter världen över, bland annat på KTH och Chalmers tekniska högskola. Några av de mer kända robotarna man kan simulera med Webots är NAO, iRobot Create, HOAP-2, DARwIn-OP, KUKA YouBot, iCub, AIBO med flera.

Cyberbotics har även utvecklat en egen robot vid namn e-puck som går att beställa via deras hemsida. Givetvis finns den egna roboten som en virtuell version i Webots och programmet kan antingen laddas ned i en gratisversion med begränsad funktionalitet eller som en 30 dagars trialversion som man sedan måste köpa för att kunna fortsätta använda.

Gratis robotsimulator från Microsoft

Värt att nämna är även Microsoft Robotics Developer Studio som är helt gratis och som i senaste versionen fått stöd för Kinect. Det fungerar dock, till skillnad från Webots, endast i Windows 7. I videon nedan visas deras egen referensrobotplattform Eddie i simulatorn. Videoklippet går att se i högre kvalitet här (MP4) eller här (WMV).

Webots, Microsoft Robotics