Säkerhetsstandarder ska tas fram för svenska vårdrobotar


Serviceroboten RobCab rullar fram på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: RobCab

Robotar som dammsuger och klipper gräset börjar vi så smått vänja oss vid, men i framtiden kommer även servicerobotar inom vård och omsorg bli vanligare. Därför är det hög tid att svenska intressenter engagerar sig i arbetet med att ta fram säkerhetsstandarder för robotarna, anser Mattias Lafvas, projektledare inom maskinsäkerhet på Swedish Standards Institute (SIS).

Serviceroboten RobCab testades för ett år sedan på Mälarsjukhuset i Eskilstuna där den avlastade personalen genom att transportera saker och även dra vagnar och sjukhussängar med en vikt på upp till 250 kg. Framöver kommer ännu mer avancerade robotar som ska hjälpa till med patientlyft och liknande. Då är det viktigt, både för personal och patienter, att säkerhetsstandarder tagits fram.

Standardiseringsarbetet pågår redan i EU och framförallt Asien. Sverige bör haka på detta arbete och se till att säkerhetsstandarderna anpassas till EU-direktiven för maskiner respektive medicintekniska produkter, anser Lafvas och säger till tidningen Arbetsliv:

– Svenska användare, tillverkare och myndigheter bör vara med och resonera sig fram till vad som är rimliga säkerhetskrav på servicerobotar.

Standardiseringen kommer att ske i två steg. Först för servicerobotar som klassas som maskiner och därefter för robotar inom vård och omsorg. Att säkerhetskraven är höga för robotarna är en förutsättning för att de ska slå igenom, hävdar Lafvas och hoppas på en bred uppslutning bland svenska aktörer.

– Det finns stora möjligheter att använda robotar inom rehabilitering och som stöd för personer som har olika typer av funktionsnedsättning. Servicerobotarna kommer även att kunna utföra vissa typer av behandlingar och hjälpa till med till exempel bevakning och transport. Robotarna blir ett komplement till vårdpersonalen, säger Mattias Lafvas i ett pressmeddelande från SIS.

SIS: Säkerhet för servicerobotar

SE ÄVEN: