Ecobot III äter flugor och bajsar

En av de saker som skiljer oss biologiska varelser från robotar är att vi får vår energi från växter, frukt och andra djur som vi äter. Robotar däremot drivs ofta på batterier som laddas upp på elektrisk väg. Men det är dåligt med vägguttag och laddningsdockor ute i naturen, därför forskas det nu på robotar som kan utvinna energi ur biomassa.

Ett exempel på detta är roboten Ecobot III, utvecklad vid Bristol Robotics Laboratory, som har ett fullt fungerande matsmältningssystem och kan utvinna elektrisk energi ur döda flugor som den matas med. Själva nedbrytningen av födan sker med hjälp av bakterier via mikrobiella bränsleceller (MFC), vilka producerar väteatomer som en biprodukt. Vätet tas sedan upp av en bränslecell som genererar elektricitet till roboten, men även vatten som roboten dricker för att inte bli uttorkad.

Det tar fler minuter innan roboten utvunnit tillräckligt med energi för att kunna rulla några få centimeter. Därefter måste den vänta ytterligare några minuter. I videon nedan ser vi föregångaren Ecobot II göra just detta. I dagsläget ligger verkningsgraden på endast en procent, men själva konceptet fungerar och kommer förmodligen förfinas för att bli effektivare framöver.

Precis som andra varelser som lever på att äta biologiskt material måste restprodukterna komma ut någonstans. I nedanstående klipp ser vi Ecobot III göra ”nummer två” och det är inte direkt några kaninkulor den skiter ur sig, som Chris Melhuish vid Bristol Robotics Laboratory uttryckte det.

En robot som kan utvinna energi ur biomassa skulle innebära att man kan ha robotar ute i naturen som skulle kunna ladda upp sina batterier genom att plocka bär, fånga insekter eller äta växter. Nackdelen med Ecobot är dock att den inte kan fånga några flugor själv.

Flugfångande robot efterliknar köttätande växt

Fånga flugor kan dock en nyuppfunnen robot som efterliknar den köttätande växten Venusflugfällan. Via ett nanomaterial (IPMC) kan den skapa artificiella muskler som sluter och öppnar ”käftarna” på växten. Den kan dock inte utvinna energi ur flugorna den sedan fångat. Så kanske borde de samarbeta med skaparna av Ecobot och slå ihop de båda teknikerna för att på så vis få en robot som både kan fånga och äta flugor