All time high för industrirobotar

Foto: ABB

Antalet industrirobotar världen över har aldrig varit så högt som idag och det är främst i Asien robottätheten är som högst. År 2014 beräknas 1,3 miljoner industrirobotar vara i bruk världen över. Det framgår av en färsk rapport från IFR (International Federation of Robotics).

Av rapporten framgår även att robottätheten inom bilindustrin i Kina har ökat markant från 2006 till 2010 med 37 respektive 105 robotar per 10.000 anställda och att Kina kommer vara ledande i antal robotinstallationer år 2014. Det beror förmodligen till stor del på att världsledande elektronikjätten Foxconn tidigare i år meddelade att de ämnar ersätta en stor del av arbetarna i sina kinesiska fabriker med en miljon robotar fram till just 2014.

I dagsläget är dock Japan världens mest robotiserade nation och har den överlägset största robottätheten inom bilindustrin med 1.400 installerade robotar per 10.000 anställda. Detta följs av Italien, Tyskland och USA med en robottäthet på mellan 1.100 och 1.200. Inom övrig industri (huvudsakligen elektronikindustrin) är Korea och Japan ledande med en robottäthet på 200.

2010 nästan fördubblades försäljningen av antalet industrirobotar jämfört med 2009 till 118.337 enheter. De största beställarna är bilindustrin och elektronikindustrin och ser så ut att bli även de närmaste åren. I snitt räknar man med en försäljningsökning av industrirobotar på sex procent per år fram till 2014.

IFR, Ny Teknik