Det artificiella allt svårare att skilja från det mänskliga


Datorrenderat ansikte från Janimation vars ansiktsrörelser är kusligt naturtrogna.

En av de stora utmaningarna inom AI-forskningen är att skapa en algoritm som gör att man kan konversera med en dator (och därmed en robot) på samma naturliga sätt som med en människa och att svaren man får är omöjliga att skilja från en människas. Detta kallas Turingtestet, uppkallat efter matematikern och datorforskaren Alan Turing som av många anses vara den artificiella intelligensens fader.

Testet går till så att en domare via en dator får föra två konversationer, varav den ena med en människa och den andra med en dator. Parterna har ingen visuell kontakt med varandra och om domaren inte med säkerhet kan avgöra vem som är dator respektive maskin anses testet ha lyckats. Än så länge har ingen AI klarat Turingtestet fullt ut, men det är bara en tidsfråga.

Nu har Cornell Creative Machines Lab provat vad som händer om man låter två så kallade chatbotar föra en konversation med varandra. Resultatet, som kan ses i videon nedan, blir väldigt varierat. Ibland är dialogen helt naturlig men bitvis ganska märklig. Det är i alla fall ett steg i rätt riktning och chatbotarna har förutom talsyntes även 3D-animerade avatarer som använder sitt kroppsspråk när de talar. Chatboten i videoklippet heter Cleverbot och går att prata med på Cleverbot.com för den som vill prova AI:n. Där finns även appar för iOS och Android att ladda hem.

De senaste 20 åren har ”The Loebner Prize in Artificial Intelligence” delats ut till den som kan skapa en AI övertygande nog att få domarna att tro det är en människa de pratar med, med andra ord ett Turingtest. Priset för den som lyckas med detta är $25.000 och en silvermedalj. Den 19 oktober är det dags för årets Loebnerpristävling.

För att erhålla guldmedaljen i 18 karats solid guld, med Alan M. Turing på ena sidan och Hugh G. Loebner på den andra, samt $100.000 i prispengar krävs en fullständigt audiovisuell upplevelse som ska övertyga domarna. Det är en riktigt svår utmaning då det även kräver en så gott som fulländad talsyntes och ett fotorealistiskt ansikte som även animeras naturtroget. Dock har vi sett stora framsteg inom CGI-animeringen i de senaste Hollywoodfilmerna som bådar gott för framtiden. Några av de senaste exemplen är ”Apornas planet (r)evolution” och den helt datorrenderade filmen Rango.

Det är en växande trend vi ser att skådespelare mer och mer ersätts av CGI-grafik i filmer. I framtiden kommer det sannolikt inte behövas mänskliga skådespelare alls då allt kan skriptas till perfektion i en dator. I princip kan man redan skapa fotorealistisk grafik, men skådespelarna behövs fortfarande för rösterna samt till motion capture för kroppsrörelser och att få till de naturliga ansiktsrörelserna eftersom vi människor är väldigt duktiga på att notera de små subtila detaljerna. En avgörande faktor i denna utveckling stavas pengar. Finns det stora besparingar och ökad produktivitet i att ersätta dyra skådespelare med CGI-diton kommer så att ske. Precis som tillverkningsindustistrin nu automatiseras kommer även filmindustrin göra det.

För den som vill läsa mer om chatbots och prova på att chatta med dessa finns sidan chatbots.org där för närvarande elva svenska chatbots finns med. Dessa är dock ganska begränsade och nischade för respektive företag och detta är en av de branscher där AI:n i IBM:s superdator Watson kommer att komma väl till pass i framtiden.

Nedan ser vi några exempel på datorrenderade ansikten (från 2011 respektive 2008) som är i princip fotorealistiska.

Prata själv med Cleverbot
Chatbots.org, Cornell Creative Machines Lab, Janimation

Nedan kan du själv prova på att chatta (på engelska) med den artificiella intelligensen CleverBot. Tryck bara enter efter du matat in din fråga, eller vad du vill skriva till chatboten, så får du ett svar efter några sekunder. Tryck på ”Thoughts so far” för att se chatthistoriken.

SE ÄVEN: