Handroid – avancerad japansk robothand

Japanska ITK håller på att utveckla en ny robothand kallad Handroid. Den har fem fingrar som alla kan röra sig individuellt och är tänkt att användas vid arbeten som är svåråtkomliga eller farliga för mänskliga händer.

De flesta robothänder har inte fem fungerande fingrar och de som har det har oftast servomotorer i varje fingerled, vilket gör dem både komplicerade, tunga och dyra. Tack vare ITK:s kunnande inom metallbearbetning och att Handroid är tillverkad av bland annat metall som används till flygplansdelar är den både billig, hållbar och väger endast 740 gram samtidigt som den kan röra fingrarna mjukt och naturligt.

ITK har dessutom utvecklat en sorts handske med vilken man kan fjärrstyra robothanden, som då imiterar operatörens fingerrörelser. I videoklippet nedan ser vi prov på hur den fungerar.

Även en version som ska kunna användas som handprotes både som en vanlig myoelektrisk och styrd direkt via hjärnvågor/nerver håller på att tas fram. Förhoppningsvis får vi även se den monterad på robotar framöver.

Planen är att få ut Handroid på marknaden inom två år och då till ett pris på cirka $6.500 (drygt 40.000 kronor) per hand, vilket är ett mycket lågt pris i dessa sammanhang.

ITK, TechCrunch

SE ÄVEN: