Swarmanoid – de ultimata inbrottstjuvarna?

Det ser ut som hämtat ur filmen ”Mission Impossible” när denna grupp av robotar samarbetar för att lokalisera och hämta en bok från en bokhylla. Varje robot har sin specialitet och alla är beroende av varandras förmågor för att lyckas slutföra uppgiften. 

Swarmanoid, som robotgänget kallas, bygger på ”swarm robotics”, vilket i korthet innebär att en mängd mindre robotar samarbetar för att lösa uppgifter. Man kan se det som myror i en myrstack, en ensam myra kan inte göra så mycket, men styrkan ligger i samarbetet.

I filmen nedan, som är det vinnande videobidraget från AAAI-konferensen (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) i San Francisco, ser vi tre olika typer av robotar samarbeta för att hämta en bok från en bokhylla:

  • Handbot – kan greppa objekt och klättra med sina händer, men inte förflytta sig längs markplanet.
  • Footbot – rullar runt på hjul och i par kan de eskortera en Handbot till olika platser.
  • Eyebot – kameraförsedd robot som kan flyga och via magneter fästa sig fast i taket där den sedan kan hänga och få en översikt över rummet den befinner sig i. Den kan sedan vidarebefodra informationen till de andra robotarna när den hittat något av intresse.

Styrkan i en robotsvärm är bland annat att man får redundans. Det vill säga om en av robotarna i svärmen går sönder eller inte fungerar som tänkt kan den lätt bytas ut mot en likadan utan att uppdraget behöver avbrytas. På samma sätt står och faller inte en myrkoloni med en enskild arbetarmyra. De färgglada lysdioderna på robotarna är inte bara till för att det ska se häftigt ut. De används, tillsammans med infraröda ljussignaler, av robotarna för att kommunicera med varandra. En enkel form av språk med andra ord.

Uppdraget i videon är relativt enkelt, men swarmbots kan i framtiden komma att utföra betydligt mer komplicerade och kritiska uppgifter, som att bekämpa en brand i ett bostadshus. Svärmar av små flygande robotar skulle första kunna flyga både inne i byggnaden och utanför fönstren för att se om några människor finns i fastigheten. De skulle sedan i realtid kunna rapportera till själva släckningsrobotarna utanför, innan dessa rullar in. Kort sagt: det en robot i svärmen vet – vet alla.

New Scientist