Foxconn ersätter kineser med robotar

Ersätter kinesiska arbetare? Foto: ABB

Foxconn är världens största tillverkare av elektronikkomponenter och tillverkar bland annat Apples iPhone och iPad, Sony Playstation samt datorer åt Dell och HP. Nu tänker man på tre år ”anställa” en miljon robotar som kommer ersätta arbetare i de kinesiska fabrikerna.

Företaget uppmärksammades förra året för den våg av självmord som skett på de kinesiska fabrikerna till följd av de hårda arbetsförhållandena. Då framkom det att hela 16 arbetare på Foxconns fabrik i kinesiska Shenzhen, som omfattar totalt över 400.000 anställda, begått självmord och ytterligare tre hade försökt ta sitt liv. Efter detta startade en debatt om arbetsförhållandena på fabrikerna.

Nu ett år senare kommer alltså besked från Foxconns ledning att de beslutat utöka antalet robotar på sina fabriker från dagens 10.000 till 300.000 nästa år och en miljon år 2014. Dessa robotar kommer ersätta ett stort antal kinesiska arbetare, men det är i dagsläget oklart exakt hur många av de totalt 1,2 miljoner anställda som berörs.

Centre for Research on Multinational Companies (SOMO) och Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour (SACOM) genomförde en undersökning tidigare i år som visade på katastrofalt dåliga arbetsförhållanden på Foxconns fabriker, uppger E24.

Detta är början av vad som brukar kallas den tredje industriella revolutionen – robotiseringen av industrin. Många av de monotona jobb som idag utförs för hand, till exempel elektronikmontering, kommer i princip helt vara ersatta av robotar i framtiden. Anledningen till detta är mycket enkel – robotar kan arbeta 24/7 utan lön, utan rast och utan att klaga. De utför dessutom arbetet både snabbare och noggrannare än människor eftersom de aldrig blir trötta och tappar fokus. Även om robotarna inte skulle vara lika effektiva som mänskliga arbetare kompenseras det av att de kan arbeta dygnet runt. Det finns alltså stor lönsamhet i att robotisera industrin. Robotar kostar en hel del i inköp, men det är en engångskostnad som betalar sig relativt snabbt, bland annat eftersom ingen lön behöver betalas ut.

Det spekuleras i att ABB:s konceptrobot FRIDA (som kan ses i videon ovan) ska användas av Foxconn. FRIDA ska lätt kunna ta en mänsklig arbetares plats och arbeta sida vid sida med både människor och andra robotar. En annan intressant kandidat är Pi4 Workerbot.

E24, Reuters, TechCrunch, Affärsvärlden, ABB, IDG, DN, Ny Teknik, SVT

SE ÄVEN: