Prisad robot kaklar tio gånger så snabbt

En mobil robot som kaklar tio gånger snabbare än en professionell kakelsättare utsågs den 17 maj till ”Årets innovation 2010” av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Skanska leder utvecklingen av den och en prototyp väntas vara klar inom ett år.

Nu handlar det dock inte om någon robot för att kakla badrummet, så Martin Timell behöver inte vara orolig. Kakelsättningsroboten är framtagen med storskaliga anläggningsprojekt i åtanke, som till exempel vägtunnlar. Där kan det handla om kilometervis av väggar som ska kaklas.

Fördelarna med en kakelsättningsrobot är förutom att det går tio gånger snabbare även arbetsmiljömässiga. Den är dessutom mer precis och monterar kakelplattorna med exakt rätt tryck och en precision på +/-0,5 millimeter, skriver Ny Teknik.

Prismotiveringen för ”Årets innovation 2010” lyder:

Fördelarna för trafikanterna med kakelklädda betongtunnlar är många; det blir ljust, snyggt och orienterbart. För tunnelägarna ger kakelbeklädnanden lägre underhålls- och livscykelkostnader. Hittills har användningen av kakelbeklädnader varit måttlig, dels på grund av den höga investeringskostnaden, dels på grund av en besvärlig arbetsmiljö med många tunga och enahanda lyft.

Projektet har på ett innovativt och industriellt sätt utvecklat en kakelsättningsrobot. Resultatet blir tunnlar med tilltalande utseende, hög kvalitet, låga driftskostnader och lång livslängd samtidigt som arbetsmiljön under byggskedet förbättras avsevärt. Roboten kan med fördel vidareutvecklas till att även kunna användas vid horisontella ytor.

Det är Skanska Teknik i Göteborg som leder utvecklingen som även involverar NCC och andra byggbolag samt ABB och tyska BASF som tillverkar kakelfix och fogmassa, uppger Ny Teknik. Det hintar om att själva roboten förmodligen är baserad på någon av ABB:s många robotmodeller.

– Intresset är stort inom hela byggbranschen. Jag tror vi har en prototyp framme inom ett år, säger projektledaren Pertti Johansson på Skanska Teknik.

Skanska har redan tagit fram ett mobilt system bestående av en specialanpassad industrirobot som går på räls längs ett lastbilsflak. Där finns även ett manuellt matat kakelmagasin och en behållare för fix och fogmassa, skriver Ny Teknik vidare. Mer ingående detaljer om roboten går att läsa i SBUF:s rapport.

När kaklet sen ska rivas en dag finns svenska robotar redo även för det jobbet i form av Brokkfamiljen.

Ny Teknik, VVS-Forum, Byggvärlden