Sarcos Robot håller balansen i dansen

Sarcos robot kan inte bara kopiera dina dance moves, den kan också hålla balansen samtidigt.

Benjamin Stephens, Fil.dr student vid Robotics Institute, Carnegie Mellon University, har tagit fram en humanoid robot som inte har något namn utan bara kallas Sarcos Robot och drivs av hydraliska aktuatorer. Det unika med den är att den förutom att kunna kopiera mänskliga rörelser via motion capture även kan hålla balansen samtidigt som den utför dessa. Blir den knuffad bakifrån tillräckligt hårt tar den ett steg framåt för att omfördela tyngdpunkten så den inte faller.

”Dansen” den utför på videon ovan är alltså inspelad från en människa via motion capture medan den i realtid konstant kompenserar för att hålla balansen. Den är väldigt lik en människa, inte bara vad gäller kroppsproportioner utan även hur och med vilken hastighet den rör sig.

Stephens hoppas att hans forskning ska kunna komma till nytta vid skapandet av bipedala robotar som är mer kapabla att ta sig fram i miljöer som inte bara består av plana ytor och även nya intelligenta proteser/exoskelett. I videon nedan ser vi hur roboten, likt en människa, kompenserar för knuffarna den får bakifrån för att hålla balansen.

Sarcos-roboten kan även hjälpa dig att lyfta bord och hålla balansen om du rör dig framåt eller bakåt. Kanske en framtida flytthjälp?

Läs mer om forskningen och se fler filmer på Humanoid Balance Research och Benjamin Stephens webbsida.