Leukemisjuke Stepan går i skolan via sin robot

Stepan Supin är tolv år och leukemisjuk sedan två år tillbaka. Därför orkar han inte närvara i skolan som andra i hans ålder. Men tack vare teknikens framsteg kan han via en telenärvarorobot delta i skolarbetet och se och prata med sina klasskamrater.

Det är skola nummer 166 i Moskva (har de inte namn på skolorna i Ryssland?) som anammat detta nya sätt för elever att delta i skolarbetet hemifrån. Kanske kommer den nya tekniken även användas för att få sjukskrivna barn att tvingas/kunna delta i skolarbetet när de ligger hemma och är förkylda eller har andra lättare sjukdomar.

Telenärvarorobotar verkar poppa upp som svampar ur jorden nu för tiden och Robotnyheter har skrivit om några av dem vid tidigare tillfällen. Bland annat den svenska Giraffen som är tänkt att användas i hemmen hos äldre personer (80+).

Stepan själv säger att det känns som att han faktiskt befinner sig i klassrummet och han har full kontroll över hur roboten rör sig:

Jag kan ändra robotens hastighet, för att gå långsammare eller snabbare. Jag kan röra huvudet för att titta åt vänster eller höger. Det känns som jag verkligen är i klassrummet.

Stepans skola har fått roboten gratis som en del av ett pilotprojekt från utvecklarna. Den designades 2008 vid Moskvainstitutet och kostar $3.000 (drygt 20.000 kr). Utvecklarna har även planer på att göra roboten mer autonom. De nämner bland annat ansiktsigenkänning för att kunna fokusera på specifika personer och möjlighet att hitta till laddningsstationen utan mänsklig inblandning.

Sen är det väl en defintionsfråga om man ska kalla den för en robot, då hela maskinen fjärrstyrs över internet hemifrån Stepans dator. En drönare kanske vore en mer korrekt benämning. Den består i vanlig ordning av en webbkamera, mikrofon, högtalare och en skärm så både video- och audiokommunikation kan ske i båda riktningarna och styras över internet. Kameran ska även ha hela 10x optisk zoom som kan styras via nätet.

DN, GPIOL