Hur kommer robotarna se ut om 100 år?

Waldemar Ingdahl och Anders Sandberg, författare till boken ”Cities on the edge”, samt Lars Asplund, robotexpert och professor i datavetenskap vid Mälardalens Högskola, deltog den 28 december 2010 i ett radioprogram om robotar och den tredje industriella revolutionen i Sveriges Radio P4 Västmanland. Programmet går att höra på nätet i 30 dagar. Cirka tre minuter in i ljudklippet, efter nyheterna, börjar programmet.

Ingdahl intervjuades direkt från Marocko över telefon. Tyvärr var ljudkvalitén på telefonsamtalet väldigt dålig och det var bitvis svårt att uppfatta vad han sa, men bland annat förutspådde han att telenärvaro kommer vara stort om 100 år. Det vill säga att man kopplar upp sig mot en drönarrobot, vars kropp man sedan styr.

Förmodligen kommer alla yrken i farliga miljöer, som till exempel gruvor, uteslutande skötas på detta sätt i framtiden. Med gruvkatastrofen i Chile i färskt minne kan man konstatera att en robot inte har någon familj som sörjer ifall gruvan skulle rasa igen över den och därför lämpar sig utmärkt för den typen av arbete. Istället kommer robotdrönarna nere i gruvan att fjärrstyras av operatörer ovan jord med liknande gränssnitt som vi såg DLR demonstrera för rymdroboten Justin.

Robotarna tar inte våra jobb – tvärtom

Lars Asplund, som även representerar Robotdalen, sågar myten om att robotarna skulle ta våra jobb i framtiden. Han menar tvärtom att om vi inte automatiserar företagen med robotar kommer jobben försvinna utomlands till låglöneländer som till exempel Kina, som även de är i färd med att robotisera sin industri. Istället ska människorna ägna sig åt roligare och trevligare jobb. Robotar kommer även komplettera vårdpersonal i framtiden säger Asplund och nämner den svenska telenärvaroroboten Giraffen som exempel.

Anders Sandberg säger att robotar i framtiden kommer vara inbyggda i saker på liknande vis som datorer är idag, så vi inte ens tänker på att det är robotar. Han tar bilar som ett exempel och får medhåll av Asplund som menar att det i framtiden kommer finnas sträckor på vägarna som människor inte tillåts köra på av säkerhetsskäl. Istället får man koppla på bilens automatiska körning, vilket innebär att bilarna bland annat kan hålla högre fart och kortare avstånd utan den olycksrisk det skulle inneburit med mänskliga förare.

Sandberg tror också att hushållsrobotar inte nödvändigtvis kommer vara stora humanoider som går omkring i hemmet och serverar oss mat, utan snarare diskretare robotar som gör det de ska men inte syns lika väl. Han tar dagens dammsugarrobotar som ett exempel.